Thema’s

Thema’s

Mijn verlies

Het verlies van een dierbare brengt grote veranderingen met zich mee. Je wordt geconfronteerd met het feit dat iemand er niet meer is en tegelijkertijd gaat het leven zonder de ander verder. Hoe ga je daarmee om?

Meer over Mijn verlies

Steun

Rouwen doe je nooit alleen. Familieleden, vrienden, collega’s of buren reageren op je verlies. Met praktische hulp, een luisterend oor en soms ook met goedbedoelde, maar niet altijd passende adviezen.

Meer over Steun

Omgaan met verlies

Ieder mens maakt in zijn leven het verlies van een dierbare mee: een partner, een ouder, een broer, een zus of een kind. Soms komt een verlies heel onverwacht, soms komt het na een periode van ziekte.

Meer over Omgaan met verlies

Verdergaan

Bij verlies vragen veel mensen zich af: 'Waarom overkomt mij dit?', 'Wat is de zin van dit gemis?' en: 'Wat is nog de zin van mijn leven?' Het zijn vragen die voortkomen uit de behoefte van mensen om betekenis te geven aan een ingrijpende levensgebeurtenis zoals een verlies.

Meer over Verdergaan