Verdergaan

Verdergaan

Bij verlies vragen veel mensen zich af: ‘Waarom overkomt mij dit?’, ‘Wat is de zin van dit gemis?’ en: ‘Wat is nog de zin van mijn leven?’ Het zijn vragen die voortkomen uit de behoefte van mensen om betekenis te geven aan een ingrijpende levensgebeurtenis zoals een verlies.

Zoektocht naar betekenis

Aan het verlies zelf valt niets te doen. Een belangrijk onderdeel van het rouwen is dat je er een reden, oorzaak of verklaring voor kunt vinden. Soms kun je ook iets positiefs zien in het verlies. Het kan je houvast bieden en je helpen bij het aanpassen aan het leven zonder de ander.

Je leven zal nooit meer hetzelfde zijn na het verlies van een dierbare. Je gaat op zoek naar een leven zonder de ander. Dat zal niet altijd makkelijk zijn. Net als je denkt dat het weer wat beter gaat, gaat het ineens weer minder. Zo kunnen er schommelingen blijven. De tips en oefeningen in de module kunnen je hierbij ondersteunen. Het leven gaat door en daarbij zal je dierbare een onderdeel blijven uitmaken van je ‘nieuwe’ leven.

Aan de slag met De zoektocht naar betekenis >>

Hoe nu verder?

Je leven met het verlies van je dierbare gaat door. Hoe kun je jezelf daarbij verder helpen? In de module lees je hierover tips en informatie. Daarnaast kun je aan het begin en einde van de module een vragenlijst invullen, waarmee je kunt zien of er in de tussentijd wat veranderd is.

Aan de slag met Hoe nu verder >>