Hoe komt het dat ik me zo eenzaam voel, terwijl ik zo veel lieve mensen om me heen heb?

Hoe komt het dat ik me zo eenzaam voel, terwijl ik zo veel lieve mensen om me heen heb?

Sommige mensen voelen zich ontzettend eenzaam als hun partner overleden is, ondanks datĀ er veel mensen in hun omgeving zijn die steun kunnen geven en met wie ze dingen kunnenĀ ondernemen.

Zo’n gevoel van eenzaamheid is niet zo gek. Met een partner heb je een heel leven gedeeld, waardoor er veel momenten in het dagelijks leven zijn waarop je diegene mist. Steun van mensen om je heen is prettig, maar het neemt die momenten van gemis niet weg. Het is belangrijk om je eigen weg te vinden in het leven zonder die ander.