Over deze module

Over deze module

Inhoud ontwikkeld door experts

Deze module is ontwikkeld in opdracht van Stichting mirro. De inhoud van deze module is ontwikkeld door Joke Schippers, expert op het thema Rouw, van GGZ inGeest, met betrokkenheid van ervaringsdeskundigen. Rouw is als ervaring universeel, maar het rouwproces is uniek in kleur, intensiteit, verloop, duur, betekenis en uitingsvorm. Als huidige visie geldt het duale procesmodel van Margaret Stroebe, met de verlieskant en de herstelkant. En daartussen beweegt de rouwende zich in zijn proces. Beide wegen horen bij “gezond” rouwen. De mate van de ene of de andere weg verschilt per mens. Deze themasite gaat uit van deze visie welke mensen de mogelijkheid geeft hun eigen rouwproces in te kleuren. Onderwerpen die in de module aan de orde komen zijn:

  • Mijn verlies: ieder mens maakt in zijn leven het verlies van een dierbare mee: een partner, een ouder, een broer, een zus of een kind. soms komt een verlies heel onverwacht, soms komt het na een periode van ziekte.
  • Steun: Rouwen doe je nooit alleen. Familieleden, vrienden, collega’s of buren reageren op je verlies. Met praktische hulp, een luisterend oor en soms ook met goedbedoelde, maar niet altijd passende adviezen.
  • Omgaan met verlies: het verlies van een dierbare brengt grote veranderingen met zich mee. Je wordt geconfronteerd met het feit dat iemand er niet meer is en tegelijkertijd gaat het leven zonder de ander verder. Hoe ga je daarmee om?
  • Verdergaan: bij verlies vragen veel mensen zich af, “Waarom overkomt mij dit?”, “Wat is de zin van dit gemis?” en “Wat is nog de zin van mijn leven?” Het zijn vragen die voortkomen uit de behoefte van mensen om betekenis te geven aan een ingrijpende levensgebeurtenis zoals een verlies.

 


Mijn verlies

Het verlies van een dierbare brengt grote...

Mijn verlies

Steun

Rouwen doe je nooit alleen. Familieleden,...

Steun

Verdergaan

Bij verlies vragen veel mensen zich af: 'Waarom...

Verdergaan